Parking

Parking

Lokalizacja parkingu

Parking dla samochodów osobowych usytuowany jest wokół gmachu PKiN. Ponadto na terenie znajdują się dwie płyty autokarowe z możliwością pomieszczenia kilkudziesięciu autobusów. Parking posiada status parkingu dozorowanego niestrzeżonego. Parkowanie odbywa się przez całą dobę także w niedziele i święta. Do dyspozycji korzystających z parkingu jest 8 kas automatycznych usytuowanych wokół Pałacu Kultury i Nauki w tym jedna w holu głównym PKiN.

Regulamin parkingu Rozkład parkingów

Infrastruktura

Wjazdy na parking:

Funkcjonują trzy wjazdy od ul. Emilii Plater: pierwszy bliżej Alej Jerozolimskich w pobliżu Muzeum Techniki); drugi przy Sali Kongresowej, trzeci bliżej ul. Świętokrzyskiej (przy Pałacu Młodzieży) oraz jeden od strony ul. Marszałkowskiej. Podczas wjazdu rogatki otwierają się po pobraniu jednorazowego biletu prakingowego lub po przyłożeniu do czytnika stałej karty.

Wyjazdy z parkingu:
Jeden na ul. Marszałkowską (obok dawnej trybuny); pięć na ul. E. Plater: dwa obok Muzeum Techniki (bliżej Alej Jerozolimskich), jeden obok Sali Kongresowej, dwa obok basenu Pałacu Młodzieży ( bliżej ul. Świętokrzyskiej).

Parkingowe kasy automatyczne – 8:
4 od strony ul. Emilii Plater (dwie przy uliczce od Sali Kongresowej do Muzeum Techniki i dwie przy drodze z Sali Kongresowej do basenu Pałacu Młodzieży), 1 przed Kinoteką, 1 przy drodze wyjazdowej na ul. Marszałkowską przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki, 1 kasa przy Teatrze „Studio”oraz 1 w holu głównym PKiN. Kasa przy Teatrze Studio jest specjalnie oznakowana, ponieważ przystosowana jest do korzystania z niej przez osoby poruszające się na wózku. Podczas wyjazdu rogatki otwiera opłacony bilet parkingowy lub ważna stała karta.
 

Opłaty za korzystanie z parkingu obowiązujące od 1 września 2020 r.

Samochody osobowe

 • Do 15 min.: 3 zł
 • Każda rozpoczęta godzina: 6 zł
 • 24 godziny: 100 zł (bilet dobowy lub na wielokrotność dób, można kupić w Biurze Obsługi Parkingów czynnym tylko w dni powszednie oraz w Punkcie Obsługi Technicznej, który jest czynny całodobowo do 1 godz. od momentu wjazdu na teren parkingu)
 • Opłata za brak biletu: 100 zł

Samochody dostawcze, autobusy
i busy od 2,10 m wysokości

 • Do 15 min.: 6 zł
 • Każda rozpoczęta godzina: 20 zł
 • 24 godziny: 300 zł (bilet dobowy lub na wielokrotność dób, można kupić w Biurze Obsługi Parkingów czynnym tylko w dni powszednie oraz w Punkcie Obsługi Technicznej, który jest czynny całodobowo do 1 godz. od momentu wjazdu na teren parkingu)
 • Opłata za brak biletu: 100 zł 

Pozostałe informacje

W Punkcie Obsługi Technicznej Parkingów można dokonać rozmiany pieniędzy. Ponadto Biuro Obsługi Parkingów posiada w ciągłej sprzedaży okresowe karty parkingowe. Opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem, w którym są taryfy: ulgowa i pełnopłatna.

Taryfa ulgowa

Uprawnionymi do korzystania z tej taryfy są:

 • osoby fizyczne i prawne wynajmujące powierzchnie biurowe i użytkowe na terenie zarządzanym przez Spółkę;
 • podmioty wykonujące prace na rzecz Miasta st. Warszawy  lub Zarządu PKiN sp. z o.o. na zlecenie Zarządu PKiN sp. z o.o. przez okres wykonywania tych prac.

Opłaty ulgowe wynoszą dla:

 • a) samochodów osobowych 1 miesiąc 250,- zł; 3 miesiące 600,- zł; 6 miesięcy 1100,- zł; 12 miesięcy 1800,-zł.
 • b) samochodów ciężarowych i autobusów 1 miesiąc 425,- zł;
 

Taryfa pełnopłatna

Prawo do zakupienia karty parkingowej posiada każda osoba fizyczna i prawna.

Opłaty normalne wynoszą dla:

 • a) samochodów osobowych 1 miesiąc 500,- zł; 3 miesiące 1200,- zł; 6 miesięcy 2200,- zł; 12 miesięcy 3600,-zł.
 • b) samochodów ciężarowych i autobusów 1 miesiąc 850,- zł;
 • Opłata za możliwość postoju na przystanku dla przewoźników linii pasażerskich (dla 1 linii za 1 miesiąc) 1500,- zł.
 • Opłata manipulacyjna za zgubienie parkingowej karty lub biletu wynosi 100 zł.
 • Opłata za wydanie duplikatu stałej karty parkingowej wynosi 150 zł.
 

Łączna liczba miejsc postojowych na terenie wewnętrznym PKiN:

ogólnodostępnych

dla autobusów
wycieczkowych

dla osób
niepełnosprawnych

dla rodzin z dziećmi

do ładowania
samochodów elektrycznych

Dział Parkingów z Biurem Obsługi Klienta znajduje się na poziomie „1” Pałacu – hol windowy, przy sklepiku z pamiątkami. Biuro Obsługi Klienta jest czynne jest w poniedziałki w godzinach 10:00-16:00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 z przerwa 10.00-11.00 ( tel. 22 656 63 49,  734 211 190). Przez 24 godziny czynny jest Punkt Obsługi Technicznej Parkingu (od strony ul. Marszałkowskiej, w pobliżu głównego wejścia do pałacu, obok dawnej trybuny, tel. 22 656 71 62).

Bardzo ważne: W Punkcie Obsługi Technicznej Parkingów można otrzymać paragon, gdy Klient zapomni pobrać go w automatycznej kasie parkingowej. Należy zwrócić się po opłaceniu biletu, ale jeszcze przed opuszczeniem terenu parkingu. Po wyjeździe bilet traci informacje niezbędne do wystawienia dokumentu. Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy cennik biletów parkingowych i opłat abonamentowych obowiązujący od 1 września 2020 pobrać można pod poniższym linkiem: