Parking

Parking

Lokalizacja parkingu

Parking dla samochodów osobowych usytuowany jest wokół gmachu PKiN. Ponadto na terenie znajdują się dwie płyty autokarowe z możliwością pomieszczenia kilkudziesięciu autobusów. Parking posiada status parkingu dozorowanego niestrzeżonego. Parkowanie odbywa się przez całą dobę także w niedziele i święta. Do dyspozycji korzystających z parkingu jest 8 kas automatycznych usytuowanych wokół Pałacu Kultury i Nauki w tym jedna w holu głównym PKiN.

Regulamin parkingu Rozkład parkingów

Infrastruktura

Wjazdy na parking:

W związku z budową Muzeum Sztuki Nowoczesnej uprzejmie informuję, że od dnia 11 czerwca 2019  wjazd na parking odbywać się będzie tylko i wyłącznie od strony ul. E. Plater. Funkcjonują trzy wjazdy od ul. Emilii Plater: pierwszy bliżej Alej Jerozolimskich w pobliżu Muzeum Techniki); drugi przy Sali Kongresowej, trzeci bliżej ul. Świętokrzyskiej (przy Pałacu Młodzieży). Podczas wjazdu rogatki otwierają się po pobraniu jednorazowego biletu prakingowego lub po przyłożeniu do czytnika stałej karty.

Wyjazdy z parkingu:
Dwa na ul. Marszałkowską ( obok dawnej trybuny); pięć na ul. E. Plater: dwa obok Muzeum Techniki (bliżej Alej Jerozolimskich), jeden obok Sali Kongresowej, dwa obok basenu Pałacu Młodzieży ( bliżej ul. Świętokrzyskiej).

Parkingowe kasy automatyczne – 8:
4 od strony ul. Emilii Plater (dwie przy uliczce od Sali Kongresowej do Muzeum Techniki i dwie przy drodze z Sali Kongresowej do basenu Pałacu Młodzieży), 1 przed Kinoteką, 1 przy drodze wyjazdowej na ul. Marszałkowską przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki, 1 kasa przy Teatrze „Studio”oraz 1 w holu głównym PKiN. Kasa przy Teatrze Studio jest specjalnie oznakowana, ponieważ przystosowana jest do korzystania z niej przez osoby poruszające się na wózku. Podczas wyjazdu rogatki otwiera opłacony bilet parkingowy lub ważna stała karta.
 

Opłaty za korzystanie z parkingu

Samochody osobowe

 • Do 15 min.: 2 zł
 • Pierwsza godzina: 5 zł
 • Druga godzina: 5 zł
 • Każda następna rozpoczęta godzina: 4 zł
 • 24 godziny: 60 zł (bilet dobowy lub na wielokrotność dób, można kupić w Biurze Obsługi Parkingów czynnym tylko w dni powszednie oraz w Punkcie Obsługi Technicznej, który jest czynny całodobowo do 1 godz.od momentu wjazdu na teren parkingu)
 • Opłata za brak biletu: 60 zł

Samochody dostawcze, autobusy
i busy od 2,10 m wysokości

 • Do 15 min.: 5 zł
 • Pierwsza godzina: 15 zł
 • Druga godzina: 15 zł
 • Każda następna rozpoczęta godzina: 10 zł
 • 24 godziny: 200 zł (bilet dobowy lub na wielokrotność dób, można kupić w Biurze Obsługi Parkingów czynnym tylko w dni powszednie oraz w Punkcie Obsługi Technicznej, który jest czynny całodobowo do 1 godz.od momentu wjazdu na teren parkingu)
 • Opłata za brak biletu: 60 zł 

Pozostałe informacje

W Punkcie Obsługi Technicznej Parkingów można dokonać rozmiany pieniędzy. Ponadto Biuro Obsługi Parkingów posiada w ciągłej sprzedaży okresowe karty parkingowe. Opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem, w którym są taryfy: ulgowa i pełnopłatna.

Taryfa ulgowa

Uprawnionymi do korzystania z tej taryfy są:

 • osoby fizyczne i prawne wynajmujące powierzchnie biurowe i użytkowe na terenie zarządzanym przez Spółkę;
 • podmioty wykonujące prace na rzecz Miasta st. Warszawy  lub Zarządu PKiN sp. z o.o. na zlecenie Zarządu PKiN sp. z o.o. przez okres wykonywania tych prac.

Opłaty ulgowe wynoszą dla:

 • a) samochodów osobowych 1 miesiąc 200,- zł; 3 miesiące 500,- zł; 6 miesięcy 900,- zł; 12 miesięcy 1600,-zł.
 • b) samochodów ciężarowych i autobusów 1 miesiąc 425,- zł; 3 miesiące 1050,- zł; 6 miesięcy 1750,- zł. 12 miesięcy 2750,-zł.

Taryfa pełnopłatna

Prawo do zakupienia karty parkingowej posiada każda osoba fizyczna i prawna.

Opłaty normalne wynoszą dla:

 • a) samochodów osobowych 1 miesiąc 400,- zł; 3 miesiące 1000,- zł; 6 miesięcy 1800,- zł; 12 miesięcy 3200,-zł.
 • b) samochodów ciężarowych i autobusów 1 miesiąc 850,- zł; 3 miesiące 2100,- zł; 6 miesięcy 3500,- zł; 12 miesięcy 5500,-zł.
 • Opłata za możliwość postoju na przystanku dla przewoźników linii pasażerskich (dla 1 linii za 1 miesiąc) 1500,- zł.
 • Opłata manipulacyjna za zgubienie parkingowej karty lub biletu wynosi 60 zł.
 • Opłata manipulacyjna za utraconą kartę abonamentową wynosi 90 zł.

Łączna liczba miejsc postojowych na terenie wewnętrznym PKiN:

ogólnodostępnych

dla autobusów
wycieczkowych

dla osób
niepełnosprawnych

dla rodzin z dziećmi

do ładowania
samochodów elektrycznych

Dział Parkingów z Biurem Obsługi Klienta znajduje się na poziomie „1” Pałacu – hol windowy, przy sklepiku z pamiątkami. Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 z przerwa 10.00-11.00 ( tel. 22 656 63 49,  734 211 190 ) Przez 24 godziny czynny jest Punkt Obsługi Technicznej Parkingu ( od strony ul. Marszałkowskiej, w pobliżu głównego wejścia do pałacu, obok dawnej trybuny, tel. 22 656 71 62 ).

Bardzo ważne: W Punkcie Obsługi Technicznej Parkingów można otrzymać paragon, gdy Klient zapomni pobrać go w automatycznej kasie parkingowej. Należy zwrócić się po opłaceniu biletu, ale jeszcze przed opuszczeniem terenu parkingu. Po wyjeździe bilet traci informacje niezbędne do wystawienia dokumentu. Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy cennik biletów parkingowych i opłat abonamentowych obowiązujący od 1 kwietnia 2018 roku pobrać można pod poniższym linkiem: